• Whitepaper: Veiligheidskundigen, wat doen ze eigenlijk?

  Is je bouwproject goed en veilig opgezet?

  Heb jij alle informatie voor een veilige werkplek?

  Gebouwen hebben gemiddeld een levensduur van zestig jaar. De rode draad door al die jaren heen is dat de veiligheid van iedereen moet worden geborgd, te beginnen met de bouwers, gevolgd door de gebruikers en uiteindelijk de slopers. Daarbij spelen wettelijke kaders, met name de Arbowetgeving, en best practices een belangrijke rol.

  De levenscyclus van een bouwwerk kent 4 fases:

  • Ontwerpfase
  • Bouwfase
  • Gebruikersfase
  • Ontmantelingsfase

  Al deze fases kennen hun eigen risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. De veiligheidskundige is de persoon die deze gevaren in kaart brengt, oplossingen voorstelt en controleert of regels worden nageleefd.

  Verschillende soorten veiligheidskundige

  In deze whitepaper nemen we jou mee op een trip door het leven van een gebouw. Daarbij kijken we door de bril van de veiligheidskundige. Waar let hij op tijdens respectievelijk het ontwerp, de bouw, het gebruik en de sloop van een object? Welke documenten komen daarbij kijken en wat voor soort veiligheidskundige heb je nodig voor elke specifieke ‘levensfase’?

  In welke fase van de levenscyclus jouw gebouw zich momenteel ook bevindt, na het lezen van deze whitepaper heb je de basisinformatie over een veilige en compliant werkplek tot je beschikking.

   Neem vrijblijvend contact met ons op