• Ziekenhuizen verzwijgen medische missers

  Ziekenhuizen verzwijgen jaarlijks vele verwijtbare dodelijke incidenten. Dit aantal behelst maar liefst 60% van alle gevallen. De reden hiervoor zijn: angst voor carrière schade van de arts, angst voor “goede naam” van het ziekenhuis en angst voor schadeclaims.

  DISCussie

  Ziekenhuizen

  Waarom is leren zo moeilijk?

  In de veiligheidsbranche kennen we al vele jaren de zogenaamde piramide van Bird, met hierin de beruchte verhouding 30:10:10:10.
  Essentieel hierin is:

   ­

  • Melding van alle (bijna) incidenten.
   ­­
  • Onderzoek naar alle oorzaken.
   ­­
  • Vaststellen & integraal communiceren van nodige beheersmaatregelen.

  Echter een absolute startvoorwaarde hierin is dat het melden van zaken zie mis- of bijna mis zijn gegaan, zo laagdrempelig mogelijk moeten zijn. En dat het doel niet moet zijn het zoeken van een schuldige, maar het zoeken van oorzaken ter voorkoming van herhaling in de toekomst u, of bij uw collega’s.

  Naar onze mening gaat het hier mis. Met het op internet publiceren van “goede en slechte” ziekenhuizen, openbaar maken van “meldingen van missers” en het hierop gebaseerde “korten” van ziekenhuis budgetten (door de overheid of verzekeraars), is funest voor de laagdrempeligheid van meldingen.
  Dit alles heeft te maken met cultuur en de menselijke reactie hierop. Want een angstcultuur bevorderd tenslotte heimelijkheid en verzwijging. Kortom de oplossing ligt in juiste beleidskeuzes, cultuuropbouw en menselijk gedrag.

  Onze veiligheidskundigen beschikken over vaardigheden bovengenoemde zaken in uw bedrijf te faciliteren. Neem hiervoor dan ook gerust en vrijblijvend contact met ons op.

   Neem vrijblijvend contact met ons op