• Het meerjarenplan van de Arbeidsinspectie: wat betekent dit voor jouw organisatie?

  Regelmatig worden er cijfers gedeeld over de stand van zaken betreffende het aantal arbeidsongevallen die hebben plaatsgevonden in Nederland; andere rapporten gaan over de acties van verschillende instanties die hieruit voortvloeien. Wij delen de belangrijkste bevindingen en attenderen je op de verschillende verantwoordelijkheden van – en de gevolgen voor – jou als werkgever. In deze blog gaan we in op het meerjarenplan van de Arbeidsinspectie. Wat moet en kun je hieruit meenemen?  

  In het meerjarenplan beschrijft de Nederlandse Arbeidsinspectie hoe zij tot en met 2026 te werk wil gaan. Haar programma’s zijn gericht op herkenbare maatschappelijke risico’s. En om prioriteiten te stellen, heeft de Inspectie risico-analyses op strategisch, tactisch en operationeel niveau uitgevoerd. Welke programma’s staan op de agenda voor de periode 2023-2026? 

  • Arbeidsuitbuiting & Ernstige benadeling  
  • Uitzendbureaus  
  • Internationaal: schijnconstructies en cao-naleving  
  • Toezicht Suwi/ Toezicht Sociaal Domein  
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting  
  • Blootstelling gevaarlijke stoffen  
  • Asbest  
  • Procesveiligheid Brzo/ARIE  
  • Certificatie & Markttoezicht  
  • Goed werkgeverschap in sectoren en ketens  
  • Trends en ontwikkelingen 

  In deze blog belichten wij de drie programma’s die waarschijnlijk het meest op jouw organisatie van toepassing zijn!   

  Psychosociale Arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting 

  Wist je dat de financiële schade van ongezond werk wordt geschat op ruwweg 20 miljard euro per jaar? Mede daarom staan fysieke (over)belasting en psychosociale arbeidsbelasting hoog op de agenda om aan te pakken. De andere reden is uiteraard: de ruim 4.000 (ex-)werknemers die jaarlijks voortijdig overlijden als gevolg van ongezond werk of ongezonde arbeidsomstandigheden. Er gaan jaarlijks ruim 200.000 gezonde levensjaren verloren door ongezond werk.  

  Naast deze fysieke factoren is er ook sprake van psychosociale arbeidsbelasting. De belangrijkste oorzaken? Naast te hoge werkdruk gaat het om ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.  

  Wil je af van een slechte organisatiecultuur? 

  Er is veel nieuws rondom (slechte) organisatieculturen. Wij kunnen ons voorstellen dat je misschien denkt: hoe zit dit eigenlijk bij ons? Is er verbetering mogelijk? Een gezonde en prettige werksfeer kan alleen bestaan met een gezonde bedrijfscultuur. Is een cultuurverandering wenselijk? Dan kun je het woord cultuurverandering wellicht beter vervangen door gedragsverandering. Want welk gedrag veroorzaakt een niet lekker werkende organisatiescultuur? Een veiligheidskundige kan jouw organisatie op dit gebied ondersteunen. Hoe? Wij gaan er graag met je over in gesprek.   

  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest 

  In ons land overlijden jaarlijks ongeveer 4100 mensen aan een beroepsziekte. En bij 3000 hiervan gaat het om overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Niet verrassend dat ook dit programma hoog op de agenda staat bij de Arbeidsinspectie. Wij zien dat er binnen organisaties nog vaak een beperkt bewustzijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen is. Echter, de media-aandacht voor bijvoorbeeld de ernstige gezondheidseffecten van PFAS, kwartsstof en chroom-6 heeft het thema gevaarlijke stoffen wél meer in het vizier gebracht.  

  Wil je meer weten over de juridische aspecten bij gevaarlijke stoffen op het werk? 

  Disc neemt met regelmaat ongevallen of misstanden uit de (recente) geschiedenis onder de loep. Wat is er precies gebeurd en wat kunnen de gevolgen zijn voor een werkgever? Zo gaan we in op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, verreweg de grootste veroorzaker van beroepsziekten met een dodelijke afloop. Lees deze case van ProRail voor alle ins en outs…

  Het meerjarenplan van de Arbeidsinspectie

  Certificatie & Markttoezicht   

  Het programma Certificatie en Markttoezicht van de Arbeidsinspectie wil een zichtbare versteviging van de zelfregulerende werking van nationale certificatiestelsels en Europese CE-stelsels en het effectiever weren en verwijderen van onveilige producten van de Europese markt bewerkstelligen. Daarnaast komt er meer toezicht op de procesveiligheid om acute gevaren te voorkomen…  

  Let op! Valt jouw organisatie onder Brzo of de ARIE-regeling? 

  De kans op incidenten is het grootst bij Brzo-bedrijven of bij bedrijven die vallen onder de ARIE-regeling. Het is een gegeven dat ARIE-bedrijven minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hanteren, maar er bestaan wél vergelijkbare risico’s als bij Brzo-bedrijven. Daarom wordt het toezicht op ARIE-bedrijven intensiever: gemiddeld eens per drie jaar wordt bij elk bedrijf een inspectie door in procesveiligheid gespecialiseerde inspecteurs gedaan. Wil jij niet voor onaangename verrassingen komen te staan? Onze veiligheidskundigen kunnen ook op dit gebied adviseren en ondersteunen. 

  Vergeet ons niet te volgen op LinkedIn; we houden je graag op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied!  

  Neem contact met ons op  

   Neem vrijblijvend contact met ons op